KontaktyFormulár

Panorama Invest

PANORÁMA INVEST, a.s.
Borská 2999/6
841 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO: 35802031
DIČ: SK2020223777
podľa §4 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2617/B

Telefón

+421(0)915 790 446

Webstránka

Kontaktujte nás

Súhlasím s použitím zadaných údajov na spracovanie mojej požiadavky. Viac informácií nájdete na stránke Dokumenty

Odoslanie webového formulára nie je objednávkou, ale prejavom seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Údaje, ktoré zadávate do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky.

Panorama Invest

MapaPanorama

PRENÁJOM - PARKOVANIE - PREDAJ

Ďakujeme za Váš dopyt.
Formulár bol úspešne odoslaný.